אשר שלאין       

Company logo

 

 לדף הבית של אשר שלאין  

 

 

 

 

טיפול יצירתי בהוראות הסימון של האיחוד האירופי

אפתח בהבהרה עובדתית. מתברר כי הקוים המנחים שעליהם החליטה נציבות האיחוד האירופי בעניין מוצרי התנחלויות חלים על המוצרים הבאים ורק עליהם כמפורט כאן: פירות וירקות טריים, יין, שמן זית, ביצים, בשר עוף, מוצרים אורגניים ומוצרים קוסמטיים. ההנחיות אינן חלות על מוצרי-מזון ארוזים אחרים וגם לא על מוצרי תעשיה שאינם קוסמטיקה.

לגבי אותם מוצרים שעליהם חלות ההנחיות, במידה שהם יוצרו בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית (כנראה כולל מז' ירושלים) או ברמת הגולן, נדרש שיופיע עליהם סימון שיכיל לצד ציון מקום הייצור, בסוגריים, מלים בנוסח 'Israeli settlement'. כוונת הנציבות היא להקפיד שסימון זה לא יושמט.

לצד הביקורת והמחאה נגד ההנחיות הבלתי-הוגנות האלו, יש אפשרות לא רק לצמצם את הנזק, אלא אולי גם למנף אותם להישג כלכלי ואולי גם מדיני.

הכיוון המוצע העיקרי הוא דווקא למתג לטובה מוצרים שמקורם בהתנחלויות ישראליות. יש לקיים מסע-פרסום שיציג את המותג "התנחלות ישראלית" כסמל של איכות מיוחדת והוגנוּת. יונהג פיקוח קפדני על רמת המוצרים האלה, וייאסר בחוק ישראלי להשתמש במותג "התנחלות ישראלית" ללא קבלת היתר מתאים מהרשויות, שגם יוודאו את איכות המוצר וגם יבטיחו ערוץ זמין לפניות ותלונות שיטופלו כראוי על ידי מדינת ישראל.  

המותג "התנחלות ישראלית" יתואר כמייצג רוח חלוצית ומתקדמת, כמסגרת לאחוות עמים, גם כהזדמנות של פרנסה מכובדת לאוכלוסיות המבקשות חיים טובים.

יש לשקול את האפשרות להעניק גם ליצרנים שבתוך "הקו הירוק", וכן ליצרנים של סחורות שהנחיות הנציבות בכלל לא חלות עליהם, את הזכות להשתמש במותג היוקרתי "התנחלות ישראלית" בתנאי שהם יעמדו בדרישות האיכות והפיקוח שיצדיקו זאת.

עד כה לא דובר בהנחיות הנציבות על ההשלכות שהסימון עלול להביא מבחינת שיעורי מכס.      לדעתי, התגובה הדרושה לקרות אפשרות כזו, היא הטלת מכסים על מוצרי אותן מדינות שיטילו מכסים על סמך הסימון, וזאת בדיוק בשיעור שיספיק להגן על היצרנים הישראלים בדרך של קיזוז המכסים על מוצרי ההתנחלויות.