אשר שלאין     

Company logo

 

        לדף הבית של אשר שלאין 

 

 

 

תרבות הדיאלוג ו"בסוד שיח"

אחד הנושאים החשובים לי ביותר הוא נושא הדיאלוג.

במדור זה מופיעים כתבים בעברית הקשורים לדיאלוג, ובתוכם כאלה שנכתבו במסגרת פעילותי
כחבר מן השורה בעמותת "בסוד שיח".

ד

אל חבריי בעמותת "בסוד שיח"

"עשו אהבה - עשו מלחמה"

שאלות על גבולות הדיאלוג

על דיאלוג ושלום -
    מה יכול דיאלוג לתת ומה הוא דורש

מיומנות המשתתף בדיאלוג

"לא יהיה שלום ללא אהבה" -
    קוים מנחים לדיאלוג יהודים-ערבים

 

 מצגת להרצאה באותה כותרת

אמירות רקע לקיום דיאלוג בישראל -
   מול זרות, ניגודים, יריבות וסכסוכים

המניפסט הדיאלוגי להפגשת יהודים וערבים בישראל   

הזמנה לכנס מרחב פתוח 2008

אסטרטגיה לדיאלוג טרנספורמטיבי: 

             מצגת לכנס המדעי השני בנוה-אילן

מכתב מלווה להזמנה (מרחב פתוח 2008)

אסטרטגיה לדיאלוג טרנספורמטיבי - תקציר לסדנה

שאלות לדוגמה (כנס מרחב פתוח 2008)

דיאלוג דווקני והנחייה עם מעורבות - תקציר להרצאה

הכנס המדעי השני (בסוד שיח) –
            תש"ע 2010
תכנית ותקצירים

הנחיית דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט

הצעה למאפיינים נחוצים - תקציר להרצאה       

על מציאת המשותף

התיאטרון של התנסות בדיעה מנוגדתתקציר לסדנה

בהירות

נועדנו לזהור  We are meant to shine 

                              מאת  Marianne Williamson 

About Dialog (in English)   

"הבלתי מושלמים" - חשיבה משחררת

     E-Mail Dialogs (in English)           

 


חזרה לדף הבית