מדוע חברה אני בתנועת "שושנת הגליל"

עליזה אבני


אני חברה ב"שושנת הגליל" מטעמים שונים ומגוונים:

משום כך רוצה אני להודות באופן אישי לנעמי ולכל אחד מחברי ב שושנה על כי תרמו ל העשרת רוחי ועשו אותי אדם מאושר יותר.

24.9.1998

 

חזרה לדף של שושנת הגליל

חזרה לדף הבית של אשר שלאין