דף לשושנת הגליל

להלן מספר מסמכים הנוגעים לתנועת "שושנת הגליל".

מדוע אני חבר בתנועת "שושנת הגליל" - מאת אשר שלאין

מדוע חברה אני בתנועת "שושנת הגליל" - מאת עליזה אבני

"שושנת הגליל" - נא להכיר  - כתבה: נעמי באב"ד

האם? - שיר

בהירותהצעה לסדנה

מזכרת: הזמנה לכנס חנוכה 26/12/2003

שבע תרבויות ישראל + התרבות השמינית

הדלקת שמונה נרות ל"אורליה" – חנוכה תשס"ח

שיחה על התרבות שלנו  - דברים פותחים 24/6/2007

 

 

דיאלוג בפורום של שושנת הגליל בדצמבר 2009 - ינואר 2010

שיח קשה בפורום שושנת הגליל בינואר 2010

"דרך בירור המהות" מאת אשר וצביקה  

הצעה להצגה מוסכמת של השושנה – פרסומים בפורום, אוגוסט 2010

דו-שיח בפורום השושנה אוגוסט 2010

חילופי דברים אישיים בפורום השושנה מאי 2011

דיאלוג בפורום השושנה יוני 2011

                               לדף הבית של אשר שלאין