ש מ ו א ל

בימים שבהם הופיע שמואל, לא היה שלטון של ממש בישראל, ואיש איש דאג למשפחתו ולנחלתו. היה בארץ מעין מימסד, שחילק תפקידים לפי קרבת המשפחה.

בחיקו של המימסד הזה צמח שמואל, שמילא תפקידו בתום לב. הוא ראה מקרוב את שחיתותם של נושאי משרות רודפי בצע ותענוגות, שלא חששו לתבוע לעצמם טובת הנאה, אף בניגוד לחוק. בליבו נשא נאמנות לדור הזקן, שאמנם לא היה נגוע בשחיתות, וגם כאב אותה, אך לא ידע איך לעקרה מקרב דור היורשים. גם כאשר ראש המימסד אינו מצליח להשתלט, והירושה עומדת ליפול בידי אלה שיהרסו את כל המורשת - לא מתעוררת התנגדות של ממש להתפתחות זו, בהעדר חזון של מהפכה רוחנית.

והנה זעזוע: קול יחיד של מחאה חריפה וחזות קשה הושמע באזני השלטון, ואחרי כן נסחף גם שמואל בחזון האימים. הוא חושש בתחילה למסור מה שהתברר לו, ולבסוף מגלה כי יבוא עונש לא רק על הפושעים, אלא גם על מי שאיפשר להם להמשיך במעשיהם כיוון שהשתייכו אליו ומבלי להתחשב במטרה שלשמה נבחר לתפקידו.

ובאמת, בא אחר כך עונש קשה, גם על המימסד וגם על העם, וזאת ע"י מפלה צבאית. אמנם, המפלה הפכה לנצחון חלקי, והאויב הוכרח להחזיר מה שלקח, אך המימסד הישן נפל ולא קם עוד.

היתה זו שעתו של שמואל, שהרגיש כי העם מוכן עכשיו לחזור לערכים המקוריים שנתחללו במשטר הישן - והוא פתח בפעולה חינוכית שנתקבלה ברצון.

האויב שמע על האחדות החדשה שהחלה לקום בישראל, והוא החליט לתקוף בעוד מועד - אך בהנהגתו הרוחנית של שמואל הוכה האויב ולא הרים עוד ראש.

הבטחון שהושג כלפי חוץ איפשר המשך הפעולה של הדרכת העם ואיחודו. שמואל הקים לו תלמידים שהפיצו את תרבות ישראל במקום התרבות הזרה, שהעם ויתר עליה. הוא לא נטל שררה לעצמו, הצטיין ביושר אישי, ואיפשר לנציגי העם להעלות משאלותיו.

כאשר הזדקן, הסכים לוותר על מתן גדולה לקרובים לו, וכך נמלט משגיאות המשטר שקדם לו, ולאחר התלבטות, אמנם, הקים לצד מנהיגותו משטר פוליטי ריכוזי, ומסר בידו סמכויות לפי חוקה חדשה.

השלטון שיסד לא היה מרשים כלפי חוץ, אך הוכיח עצמו במהרה ביכלתו לרכז כוחות למשימה לאומית של עזרה לאחים רחוקים.

שמואל נשאר בתפקיד ההדרכה התרבותית, והוא לא היסס לבקר את השלטון על שגיאותיו, ולחזור ולהעמיד בפניו משימות לאומיות. כאשר נראה לו, שהשלטון סטה מהמשימות בדרך מסוכנת - החל בפעילות המכוונת להחליף את השלטון.

האלטרנטיבה שהכין שמואל הוכחה כחיונית, שעה שהשלטון הקיים החל מתרופף. המועמד החדש לשלטון שהשתלב בתחילה במימסד הקיים, תרם למניעת מפלה צבאית שאיימה על ישראל. אולם השליט הקיים רדף את המצטיין, ושמואל נתן לו מחסה.

כאשר מת שמואל, היתה הארץ שרויה במחלוקת פוליטית שהוא עצמו עורר אותה, אך מחלוקת זו טמנה בתוכה את התשובה לאסון מבחוץ שירד על הארץ, כאשר השלטון הקיים התפורר.

שמואל ידע עוד לפני שלשת אלפים שנה, כי גורל העם ייקבע לא על ידי עצמת הכוח החיצוני שיופעל עליו, אלא על ידי טיב המנהיגות, טיב החברה וטיב התרבות שיטופחו מבפנים.

 

                                                                                      אשר שלאין

סיון תשל"ה

 

ש ו א ה        מ א י י מ ת ,       ו א נ ח נ ו    -       א כ פ ת     ל נ ו .לפרקים במנהיגות אמתית

לדף הבית של אשר