אשר   שלאין

פ ר ק י    מ נ ה י ג ו ת

ראשי פרקים להרצאה

בירור וגיבוש של ערכים

התהליכים הסטיכיים מוליכים ברובם לחברה גרועה יותר.  המגמה הכללית עשויה להביא לאבדון ממש.

כל יחיד נוהג בדרך נורמלית בהתחשב במסיבות ובצורך להגן על מעמדו ועל קידומו.  החוקיות האירגונית, הכלכלית והסוציולוגית הרגילה עומדת ביסוד התהליך הזה.

הכרחית חריגה מחוקיות זו.

לחורגים אי אפשר להבטיח את התגמולים והשמירה שיש למי שפועל לפי הנורמות המקובלות.

אך החריגה היא הדרך היחידה להביא לשינוי החוקיות הקיימת ולהפיכת התהליך לכיוון של שיקום.

המניע היחיד להפעלת אנשים רבים בדרך זו, הוא הערכים של אותם אנשים.  הערכים צריכים בירור,  גיבוש והרמה על נס.

זהו תפקיד של מנהיגות.

אחריות מרכזית תחילה

אנשים רבים מוכנים להתנדב לפעילות למען עניין יקר.  חלקם דורשים לשם כך בטחון בהצלחה.  חלקם מוכנים גם להסתכן באי הצלחה.

רובם דורשים תכנית מוכנה, ואינם מוכנים להשתתף בהכנתה.  יש המוכנים לעשות עבודה אירגונית.  יש המוכנים לעבוד על חלקים ונושאים מסוימים בשלב התכנון.

רק מעטים מוכנים לשאת באחריות לעניין כולו.

למעשה קשה להשיג אנשים כאלה.

מאידך דרושה "מסה קריטית" מסוימת של אנשים בעלי אחריות מרכזית לשם התחלת הפעולה.

לכן הבעיה הראשונה בסדר הפעולה חייבת להיות בניין הגוף המנהיג -  מנהיגות האומה.

משימה כנגד חרדה

הסכנה יוצרת מצב מהפכני.

מקרה מיוחד: האינטרס של כל העם מעורב.

הישגים קלים ליחידים מלווים בחרדה בסיסית.

מצפים למנהיגות משימתית שתגאל מהחרדה הסתומה.

הדרכה רוחנית-מוסרית

חלל ריק רוחני-מוסרי.

החלשת המצפון הפנימי אצל היחיד.

תהליכים כלכליים וחברתיים מחמירים את המצוקה הרוחנית.

המנהיגות העצמית של כל יחיד אינה מפותחת ואין לה תנאים מתאימים לפיתוח.

המיפגשים הקרובים - לרבות "המצבים החינוכיים" - מאכזבים.

אדם אינו מרוצה מעצמו.

מאין יבוא עזרו?

מצפים למנהיגות רוחנית-מוסרית שתפעל בתוך המציאות הפוליטית.

מנהיגות ממקור חדש

ההסדרים הממוסדים להצמחת מנהיגות הכזיבו.

המפלגות הקיימות הסתאבו ומשמשות רק כמרכזי כוח.

השלטון פועל בעיקר בדרכי כפייה וחלוקת טובות הנאה.

אמצעי התקשורת סתומים במלל מבלבל.

המנהיגות הדתית אינה מצליחה לתת הדרכה של ממש אפילו לציבור הדתי.

האקדמיות למיניהן אינן מגבשות שום מרכז של אחריות לאומית.

ארגוני עובדים פועלים למען מטרות מצומצמות.

הכנסת עוסקת בענינים שוליים ואינה משיגה רמה סבירה.

אין מנוס מיצירת מנהיגות חדשה יש מאין.

בערך: 1976

 


לפרקים במנהיגות אמתית  לדף הבית של אשר