א. ש.
        מכרז תפור
תואר המשרה   

אל עליון, אלוהי השמים והארץ

 

תוכן התפקיד

נותן חיים לשוכני הארץ
נותן לחם לכל בשר
ממלא הבריות בחכמה וגבורה
שם שלום בארץ
שופט הארץ בצדק
אבי יתומים ודיין אלמנות
שופט בין הגויים
מלך לעמו, מושיעו וקדושו
שומע תפילה
קרוב לקוראיו
מנחם עמו ומשמחו
מוחה דמעה מעל כל פנים
כותב הכל בספר זכרונות

 

תכונות נדרשות מן המועמד

צדיק, טוב וישר
רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד
נושא עוון ופשע
רב עצה
חזק וגיבור
עושה פלא
חפץ באמת
שונא גזל
רואה נסתרות
בוחן כליות ולב
אוהב עמו
זוכר חסדו ואמונתו
נאמן ושומר ברית

הערה

לידיעת המתענינים:

כרגע יש מי שתופס את המשרה
וגם הוא רשאי לגשת למכרז.