תיבת טקסט: Asher Shla'in – Economist & consultant 

Budgeting & Control of Products & Resources –
 Methodology & Decision-Supporting Interface    
--------
Insights, Guidance & Coaching  about
One's Person, Organization, Public & State   
--------
Conflict Resolution, Mediation & reconciliation
--------
Promotes Openness, Understanding & Dialog
--------
Group Activity – Learning, Experience & Stories


תיבת טקסט: אשר שלאין - כלכלן ויועץ
תקצוב ובקרה של תפוקות ומשאבים - 
מתודולוגיה ויישומים תומכי-החלטה  
--------
תובנות, הדרכה ואימון -  בנושאים
 אישיים, ארגוניים, ציבוריים ומדיניים  
--------
יישוב של ניגודים וסכסוכים, גישור ופיוס
---------
קידום של פתיחות, הבנה ודיאלוג
--------
פעילות בקבוצות – למידה, התנסות וסיפורים