עיסוקים ותחומי פעילות

בדף זה אני מפרט ענינים שבהם אני יכול לתת שירות.

סידרתי את הנתונים בחמשה פרקים:

* תחומי ניהול ומשק, * שיחות רב תחומיות, * סיפורים שאני מספר,

* דברים אחרים שאני יודע לעשות, * מה שמעבר לעיסוקים.

תחילה מוצגת טבלת תוכן המאפשר גישה ישירה, ואחר כך הנתונים המפורטים.

חזרה לדף הבית

פעילות בתחומי ניהול, עסקים ומשק

מבוא לשיחות רב תחומיות

תחומים של נושאי שיחה:

ישראלים ופלשתינים, יהודים וערבים

הידיעה - גבולות ומרחבים

ערכים אישיים וחברתיים

ניהול חיינו

מבעיות החברה הישראלית

ארגון וניהול

תכנון ובקרה - שיטות ובעיות

משק וכלכלה

עוד דברים מענינים

אני מספר סיפורים

כותרות סיפורים לדוגמה:

אגדות עם

סיפורים יהודיים

סיפורי חסידים

קרה או לא קרה

חכמים וחכמים פחות

מתקופת התנ"ך

חכמי ישראל

אהבה, ידידות ונאמנות

זכרון אישי ומשפחתי

דמויות מרתקות

קצרים בחיוך

וגם אלה

וגם זה אני יודע לעשות

...ומעֵבר לעיסוקים...

 

ייעוץ ועזרה בתחומי ניהול, עסקים ומשק

·         ניתוח מערכות ארגוניות, הבהרת תפקודים, יצירת נהלים ותדריכים.

·         תכנון והקמה של מערכות תומכות החלטה:  תקציב, תמחיר, בקרה וחשבונאות ניהולית.

·         ניתוח מצבים מורכבים ויצירת פתרונות יעילים.

·         בדיקת פרוייקטים, תחשיבי עלות ורווחיות. יצירת שיטות ניתוח ובדיקה.

·         תכנון עיבודים במחשב, גישור בין צרכני מיחשוב למקצועני מחשב.

·         פיתוח מודלים ויישומים מורכבים במחשב אישי.

·         הדרכת מנהלים ואנשי מקצוע במסמכים כתובים ובימי עיון.

·         ייעוץ על רמה אישית ("אחד לאחד") בהערכות מצב, גיבוש גישה וסגנון.

·         יישוב סכסוכים אישיים, תוך-ארגוניים ובין-ארגוניים, שיפור מערכות יחסים.

חזרה לדף הבית

שיחות רב תחומיות

הנושאים המפורטים להלן יכולים להיות כותרות של הרצאות, אך אני  מעדיף בתקופה זו לקיים שיחות בצוותא.

אני יכול לפתוח שיחה כזו בהצגת הנושא מנקודת ראותי והמידע שבידי - או דווקא בהצגת שאלות מנחות שישתפו את המשתתפים ביצירת הרקע להעמדת הנושא.

לאחר שאני מביא דברים ומסכם את מסגרת הדיון, יש עידוד של המשתתפים להתיחס למה שנאמר, להביא הערות, שאלות, השגות וביקורת, להחליף דעות ורעיונות, תוך מאמץ להבהיר ולהעמיק בדברים - מעבר לשיגרתי והמקובל.

יש שאני מכין מראש דפים של נקודות או שאלות להתיחסות, המסייעים למקד את הדיון וגם נשארים בידי המשתתפים לעיון חוזר.

נוצרת בשיחה הקשבה לכל אחד ואחד המבטא את עצמו, והמפגש יכול להפוך לחוויה קבוצתית מעשירה וייחודית.

אין בתהליך זה צורך להגיע להסכמה, די בפתיחות ובנכונות לפגוש ולהעריך נקודות-ראות נוספות.

אני מאמין שאוכל בעצמי ללמוד, לצמוח ולתקן אצלי בעזרת כל מפגש כזה, ושזה יקרה גם לשאר המשתתפים, ובמיוחד לפעילים שבהם.

הלמידה בעיקרה אינה בקבלת המידע המפורט - ומידע אמנם יובא - אלא יותר במפגש העצמי של כל אחד עם נושא מעניין בתהליך של תקשורת רצינית, כזו המחייבת לעתים מאמץ נפש ואף אומץ-לב מוסרי ורוחני. 

אגב: אני מתבטא היטב הן בעברית והן באנגלית.

חזרה לדף הבית

נושאי שיחה

ישראלים ופלשתינים, יהודים וערבים

היסטוריה טראגית של יחסים /  מחדלי הציונות / חיפוש אחרי מיתוס גואל / "ערביי ישראל" - מגמות ובעיות / פוליטיקה מוסלמית וערבית / מדיניות, תעמולה וחינוך אצל הפלשתינים / טרוריסטים ולוחמי חופש / תכניות לחלוקת הארץ / משא ומתן תחת אש / לחימה ו"דגל שחור" / הזירה הבינלאומית / רעיונות למדיניות נאותה

הידיעה - גבולות ומרחבים

חוויה, חשיבה ופליאה / בין ידע, הגיון וחכמה / המשמעות של ידיעה ושל אמת / תיפקוד עם ודאות ועם סברה / סוגיות בחשיבה בין-תחומית / רעיונות על משמעות היקום / גישות שונות לבעיית גוף ונפש / תפיסות שונות ליחסי חומר, רוח ואל

ערכים אישיים וחברתיים

פסיכולוגיה וערכים / המעמד של אידיאלים, המקום של שלמות / בניית רשימת ערכים מתוך החיים / גורמי כלכלה, חברה וערכים בחינוך / תעוזה ואחריות במעשה החינוכי / בעיות באתיקה בטחונית וצבאית / איך לחיות עם דמוקרטיה / מנהיגות וניהול לעומת שלטון / סרבנים וגיבורים

ניהול חיינו

טיפוח פתיחות - סיכויים וסיכונים / משק הרגשות / רגשות "שליליים" ויתרונותיהם / איך כדאי לאהוב / מחירים ורווחים של סובלנות / סוגיות בתקשורת אישית / איך נוהג חבר טוב ונאמן? / איך להיות חבר טוב של עצמך? / אינטליגנציה שכלית, רגשית, אינטואיטיבית, רוחנית

מבעיות החברה הישראלית

מנהיגות בין טרגדיה לקומדיה / שלטון, ניהול ומנהיגות / שחיתות זוחלת / מאפייני השיח הציבורי / הימין, השמאל - והרוב המתלבט / לאום ודת בחברה הישראלית / יהודים, ציונים ואחרים / תרבות הדיאלוג לנוכח ניגודים אישיים וציבוריים / "הראש הקטן": סיבות, תוצאות, תרופות

ארגון וניהול

תרבות הארגון והנהגתו / "ראש גדול" - איך לעודד יזמה ולהגן על האחריות / נשיאה באחריות בתנאי אי-ודאות / פילוסופיה של הארגון בתוך סביבתו / סגנונות ניהול וביקורת ניהולית / הבטחת איכות והפקת תועלת מאירועים מזיקים או מסוכנים / סוגיות בקבלת החלטות / עבודת יועצים - בעיות מעשיות ואתיות

תכנון ובקרה - שיטות ובעיות

תקצוב משאבים והמחשת יעדים של איכות / תקציב ובקרה - כלים לניהול שוטף / עדיפויות וחלופות בארגון עסקי וברשות ציבורית / התאמת מערך החשבונות לשירות הניהול / שלבים בחיי פרוייקט /  מה לדרוש מפרוייקט מיחשוב / פרק בעיבוד מידע ניהולי

משק וכלכלה

גורמי אינפלציה - המיותרים והרצויים / שילובי מדיניות פיסקלית ומוניטרית / שערי ריבית ושערי מט"ח / עקרונות בבדיקת כדאיות של פרוייקט השקעה

עוד דברים מענינים

תפישת זמן ומרחב אצל הקדמונים / אמנות מספר הסיפורים / היכרות עם הילינג / מאחרי הקלעים של ארועים ציבוריים / עקרונות פישור בניגודים וסכסוכים

חזרה לדף הבית

אני מספר סיפורים

זכיתי לפתח את הכושר לספר סיפורים, ואומרים לי שזה יוצא טוב.

המקורות של הסיפורים מגוונים. יש מהם ששמעתי ממספרים אחרים (הראשונים היו הוריי), יש מהם שקראתי ושחררתי מן הכתוב אל המדובר, יש שממש קרו לי או לאחרים, ויש שהדמיון שלי התערב בהם ברב או במעט.

כריבוי המקורות כן ריבוי התחומים והסוגות של סיפוריי, יש מהם ארוכים וקצרים, שמחים ומצחיקים, עצובים ורציניים, חינוכיים ופרועים, רוחניים וגשמיים, מבדרים ומרגשים.

אני נותן כאן רשימה ממוינת של דוגמאות, אבל אפשר לראות מייד שאותו סיפור מתאים לקבוצות שונות וכל הסיווג הזה הוא כדי להקל על ההצגה - ואין לו חשיבות מיוחדת... 

חזרה לדף הבית

כותרות סיפורים לדוגמה

אגדות עם

חזיר פרא / מפיקת מרגליות / 3 שערות זהב / 11 ברבורים / מגיד העתידות / פותר החלומות / תחינת הנחש / הסנדלר השמח / הרועה הישר / הזמיר ומלך סין / פעמון העוול 

סיפורים יהודיים

גט מזויף / הנדוניה הגנובה / רבית אסורה מהתורה / האיש שמברך אנשים / האיש שנשבע שהוא גנב / זימון לנפטר  / היזהר מג'ינג'ים / פקדון אצל הרב / אם התאומים / עלילת דם / רש"י ורבנו תם / הרמב"ם על שולחן המלך

סיפורי חסידים

סוס וסוסים /  בעלי בטחון  / תפילה באותיות לועזיות / הבעש"ט וה"מתיחה" / שחיה ליד השולחן / דג נהדר לשבת / טעם גן עדן / צדיק תחת הספסל / עזרה בחלום / לסבול צרות / אח של צדיקים / שבועות של צדיקים / "בעל גאווה" / הרבי מנוצח / אש שחורה על אש לבנה / עוד למעלה מזה

קרה או לא קרה

רכבות /  מנדב עצות / אוהב לעזור / רופא מקשיב / 2 פרוות מינק / סמלת ורובה / צפרדע מדברת / המורה והבדוים / מעון הנערות / פיתקה בצרפתית

חכמים וחכמים פחות

הכומר המתווכח / למה כולם אומרים / מבחן ההגרלה / למי ברכת השלום / של מי הסוס / כעכי חלם / מסע החלמאי / העושר מחכה לו / הילד ממאה שערים / זנון

מתקופת התנ"ך

זוגות לתיבה / מכירת יוסף / מעשה שמשון / פילגש בגבעה / ציבא ומפיבשת / הציפורון המשויץ / מי הגנב / עוזיאל וחנה / פיתוי הצידונית / הנביא מיהודה / עלילות אלישע / חזקיהו ושלום עכשיו

חכמי ישראל

מערת המכשפות / חוני המעגל / חזיר לתמיד / בן דוסא  / רבן גמליאל דיבנה / קירות בית המדרש / ריש לקיש / בר-יוחאי /פת בסלו / אשתו מתחזה / ציציות טופחות

אהבה, ידידות ונאמנות

חברות מסוכנת / הטלפנית ממחוז אדיסון / דויד ויהונתן / הבזבזן והאלכימאי / הזמיר והשושנה / הנסיך המאושר / כמה אבא מרויח /  ידיד וחצי  

זכרון אישי ומשפחתי

השכלה לבת / החלוץ הצעיר / תושיית חיים / מחסן הג'וינט / לא נוטר / השבויים / תותח דרוך / פיסיקה להנדסאים / צעדת ירושלים / ראשון לציון ולונדון / חיפושי במה / חוג שמואל

דמויות מרתקות

שלמה לביא  / סוקרטס / ניצשה /  ג'ורדנו ברונו / שבתי צבי / דיוגנס / סטרץ 

קצרים בחיוך

האימפוטנט / הנקמה הסינית / הכנר והקברניט / פטיש 5 קילו / אולפן עבודה / ג'ק לונדון מוסיקלי / קשת חיתון / מה אין לה / סופרבול /  נתקלו במדרגות  /  התנצלות אבו נוואס

וגם אלה

המים המשגעים / גירוש מגן העדן / בין הסוכה והאוהל / מרי לו / מה נשים רוצות / חסד במדבר / בונצי שתוק / פרשת קסטנר / שורת המתנדבים

 

 

וגם זה אני יודע לעשות

·         עריכה וניסוח

·         הוראה והדרכה, הקניית השכלה ודעת

·         מחקר וניתוח תכנים

·         התרת בעיות סבוכות בתחום המעשה

·         הבהרות ורעיונות במדיניות ציבורית

·         הנחיית קבוצות בחוויה וצמיחה

·         קריאה אמנותית של ספרות, שירה וחומר עיוני

·         ייעוץ בענינים אישיים

·         ליווי מצבי ספק והחלטה

·         תמיכה, עידוד וגם ריפוי במצבי מצוקה וסבל

·         הנחיית הנועץ במסע אישי לרבדי חויה ורגש בלתי מוכרים.

·         ... וזה בהחלט לא הכל! ...

חזרה לדף הבית

... מעֵבר לעיסוקים ...

לפני זמן, במסגרת קבוצתית מילאתי משימה של כתיבת "תעודת זהות" אישית.

העדפתי לפרט רק את מה שאני בוחר להיות.

אני מצטט כאן מאותו נייר. הפריטים האחרונים לא זכו להסבר בגלל חוסר מקום על אותו דף...

חבר בקהל האנושי

אדם -

קשור למשפחה המורחבת הזאת, לתרבויות שלה ולהיסטוריה שלה

יהודי -

אזרח שותף בקיום וקידום המדינה

ישראלי -

שואף לאמת ולהגינות; אוהב להפעיל מחשבה; משתדל להתמצא

אינטלקטואל -

מעיין חם מתוכי; מוכן לתרום לכל אחד לרווחתו וקידומו; מגיב על אהבה והערכה; אכפתי

אוהב -

מעצב את הדרישות מרמת עבודתי; נמצא בחזית המתקדמת של המקצוע; מנצל יכולות כלליות אל תוך התחום הנדרש

בעל מקצוע -

בעל, אב, סב, חותן - משתדל לתפקד היטב; מנצל יכולות שונות להיות יחודי

איש משפחה -

חותר לדיאלוג; משתדל לשפר כישורים אישיים שלי ולקדם את תרבות הדיאלוג

איש דיאלוג -

 

           מגן על החרות  ~  אמָן  ~  מרַפֵּא  ~  רומנטיקן  ~  פתוח לרוחניות  ~ ...

 

 

 

חזרה לדף הבית