תקציר להרצאה (60 דקות) עבור כנס "האדם והשדה – בין משא למסע" מאי 2011

 

(הרצאה זו לא נבחרה להיכלל בתכנית הכנס)      

 

הנחייה של דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט

הצעה למאפיינים נחוצים - הרצאה

אשר  שלאין

 

השיטה המתאימה להנחיית דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט צריכה להתבסס על מטרותיו החברתיות, הנבדלות מהמטרות של קבוצות טיפוליות. אין זה תהליך תרפויטי אישי של המשתתפים, אלא שירות לקהילה וקידום הבריאות שלה.

יוצגו אתגרים לקידום דיאלוג, שמודלים מקובלים של טיפול קבוצתי לא יכולים לעמוד בהם.

כאן אציע מספר דוגמאות. 

·        יש לקדם את תרבות הדיאלוג האיכותי כנורמה מקובלת בשיח הציבורי, הן בתקשורת והן במפגשי פנים-אל פנים; הדיאלוג אמור להעצים את המשתתפים בו.

·        דרושה נכונות לקיים דיאלוג ולהתמיד בו גם כאשר חילוקי הדעות ופערי האינטרסים אינם מגיעים לידי הסכמה או "פתרון";

·        דרוש קידום כישורי ההקשבה והכבוד בחברה, גם במצבי תסכול וכעס;

·        נדרשת יצירה של שפה משותפת, שתאפשר שיח בין חלקים בחברה – גם הנבדלים מאד בערכים, צרכים והעדפות;

·        שותפי השיח יפַתחו סקרנות, עניין, אותנטיות ו"טעם של עוד" במגע עם השונה והמנוגד;

·        מעגל הפעילות של קבוצות דיאלוג איכותיות אמור להתרחב עקב הצלחתן; והן אמורות להקיף יותר ויותר משתתפים מהחוגים השונים; יהיה דגש על הפגשת "אנשים מן השורה" המדברים בשם עצמם;

כל זה מצריך הנחיה תכליתית, נועזת וריאליסטית. אמנה כאן כמה מאפיינים.

·        המנחה של קבוצה כזו ייזום התערבות במהלך השיח בקבוצה בכדי להגן על הדיאלוג;

·        זאת יעשה מבלי להשתיק ביטויי צרכים ורגשות של המשתתפים, גם יידע להתגבר על אי-סימטריה בכוחותיהם וימנע שתלטנות והשתקה;

·        המנחה לא יתן עדיפות לצד שבמחלוקת – אך ייצג בתוקף מספיק את הצרכים של התקיימות הדיאלוג והמשכיותו;

·        המנחה יוכל להציע ניסוחים חלופיים לדברים שהושמעו כדי להגביר היכרות והבנה ולמנוע פגיעה בהמשכיות השיח;

·        המנחה לא יעלים את העובדה שיש לו דעות משלו בעניינים הנדונים – אך ידאג לכך שמעמדו כמנחה לא ינוצל כדי לתת עליונות כלשהי לדעותיו; בהתנהגותו הוא יהווה דוגמה של בר-שיח היודע להקשיב ולכבד;

·        זוהי אחריות המנחה לתת לכל משתתף הזדמנות מספקת להתבטא, מבלי שאותו משתתף יצטרך "למצוא פירצה" או להיאבק כדי להגיע לידי ביטוי; טכניקת ההנחיה תתן הזדמנות עדיפה למי שלא דיבר לאחרונה.  

בהרצאה תהיה התיחסות לדרכי הגיוס, ההכשרה וההדרכה של מנחי דיאלוג.

יהיה עידוד לקיום דיון, לרבות דברי ביקורת ומחלוקת על העמדות של המרצֶה.

 

 

אשר שלאין. טלפון: 5609573 03 (לא בשבת),      asher.shlain@gmail.com      http://Asher.HopeWays.org

 


לדף הבית של אשר