נסיון של מיפוי השקפה

בשעתו ניתנה לי האפשרות להנחות, במסגרת שתי פגישות של סדנת "מחשבת", דיון סביב הצעה שלי למיפוי של השקפת עולם - על בסיס תובנות אישיות שאליהן הגעתי.

במסגרת עבודת ההכנה שלי למפגשים נכתבו שני מסמכים.

האחד, שהוא ראשי פרקים לדיון, שוכפל וחולק מראש למשתתפים.

באחר, ר"פ לדברי הקדמה וקישור, הכנתי את עצמי לפתיחתו של כל מפגש.

אמנם מהלך ההקדמות והדיונים לא נרשם – אך ראשי הפרקים מצביעים על הרעיונות שהובאו, ובזכרוני יש ככל הנראה כיסוי של תוכן משמעותי לכל פרט.

 

 

 

 

לדף הבית של אשר שלאין