אשר שלאין     

Company logo

 

        לדף הבית של אשר שלאין 

 

 

 

הכרה, מחשבה ותובנה   

המסמכים במדור זה נכתבו בתקופות שונות, והם בעיקרם דברי הגות המשקפים מאמץ להתמצא במרחב הקיום האישי והאנושי-כללי.

למרות שעיקרם נכתבו לפני שנים רבות, אני מזדהה בקלות עם מה שביטאתי בהם, כל אחד בשעתו.

גם כיום אני יותר ממוכן להחליף דברים עם מי שירצה לעיין יחד עמי בסוגיות שעלו ובשכמותן.

אני פותח מדור זה במסמכים שנוצרו במסגרת סדנת "מחשבת" שפעלה בשנת 1992 בהנחית אורן גני ז"ל.

נסיון של מיפוי השקפה

ממדים של חשיבה בין תחומית

בהמשך, כללתי כאן מסמכים השייכים לקטגוריה זו, שנוצרו בנסיבות שונות ולמטרות שונות:

על מציאת המשותף – ראשי פרקים

שיחה על התרבות שלנו  - דברים פותחים 24/6/2007

בהירות  - הצעה לסדנה

האדם האמיתי בוודאי  - דבר שירה

"הבלתי מושלמים" - חשיבה משחררת

איך אתנהל במערכת יחסים – פברואר 2014

"...ומעֵבר לעיסוקים..." – מתוך סיום מסמך העיסוקים

נראה לי שהמדור "פתיחות" שייך למעשה גם הוא, כולו, לתחום של המדור הזה.