מכתב בנושא התמודדות בבחירות לכנסת

 

מכתב זה נכתב והופץ בסוף 1975. הוא מתיחס למצב הפוליטי באותו זמן, אך התובנות העיקריות שבו ראויות לעיון גם כיום.

הוא מופיע כאן כפי ששוכפל בשעתו בטכניקת "סטנסיל".

 

 

 

 

 

 

 

 


לפרקים במנהיגות אמתית

לדף הבית של אשר