טיוטה

המניפסט הדיאלוגי

להפגשת יהודים וערבים בישראל

ניגודים וקשיים

הן יהודי והן ערבי מוצא את עצמו בניגוד קשה עם בני-אנוש המשתייכים לעם האחר.

בזה מעורבים:

§             זכויות ואינטרסים,

§             קיפוחים ואפליות,

§             חששות ודאגות,

§             הבדלי יֶדַע והבנה של העבר המשותף,

§             המדיניות הציבורית של כל עם וסדרי העדיפויות.

ההזדהויות הדתיות השונות תורמות לניגודים.

הקשר של בני כל עם לאחים הנמצאים מחוץ לגבולות המדינה משפיע על החיים בפנים ומעורר בעיות ביחסי העמים.

האירועים המתרחשים ומה שצפוי שיהיה, מעוררים דאגה, כאב וכעס - ויש גם יאוש.

הכרת ההבדלים

כל אחד פוגש ומכיר הבדלים רבים הקיימים בין בני אדם שבתוך החברה שלו ובתוך העם שלו - וברור לו שאין מקום לתאר את כולם בהכללות, ועוד כאלו שיעשה אותן מישהו מבחוץ.

חלק מאתנו מבינים שהמצב הוא ככל הנראה דומה גם לגבי החברה האחרת. עם זאת אנו מתקשים לוותר על הצורך להכליל, כדי להסביר לעצמנו את מה שמתרחש.

מגיעות ידיעות על החברה האחרת באמצעות כלי-תקשורת, ארגונים ואנשים שונים. יש לנו סיבות טובות להבין שהתמונה שאנו מקבלים אינה אמינה דיה.

באותה מידה אנו מבינים שגם בחברה האחרת בני אדם מקבלים תמונה מסולפת לגבי החברה שלנו: טיפוסי האנשים והנשים שבה, האמונות והדעות האישיות, תכונות האופי, הרגישויות, היכולת השכלית, התפיסה המוסרית, הצרכים האמיתיים, הדאגות והתקוות.

בחירה במיפגש

קיימת האפשרות להתעלם מכל זה, להמשיך במצב הקיים, ולתת ליחסי העמים להתנהל על בסיס התדמיות הקיימות, בלי לברר מה באמת יש אצל האחרים, ובלי לנסות לתת לאחרים להכיר מה אצלנו.

אנו בוחרים לעשות יותר, כדי לפגוש באופן אישי בני אדם מהציבור  האחר, ללמוד וללַמד מה שאפשר.

איננו יודעים אם זה יביא להסכמות, לרגיעה, להפסקת המצוקה. לא בטוח שזה ימנע מאבק ולחימה. אנו מביאים בחשבון שיתברר כי שלום-אמת אינו אפשרי. 

לעומת זאת, אין לנו סיבה להאמין שהמפגש לא יביא טוב בסופו של דבר. אנו מוכנים להפתעות. אנו מקווים לתובנות חדשות.

אנחנו מחפשים דיאלוג ללא הבטחות כלשהן לגבי תוצאות צפויות.

הדיאלוג יהיה מבוסס על כנות ואומץ וכן על כבוד הדדי.

אתגרי דיאלוג

לפי הניסיון, מפגשים עלולים להיות בלתי-מועילים למטרות שהוזכרו:

לעתים מפני שנוטים להתחמק מנושאים קשים העלולים "להעכיר את האוירה",  לעתים מפני שניהול המפגש אינו מצליח למנוע "פיצוץ" מחמת כעס או עלבון,  לעתים מפני שהשתלטות כוחנית על השיח משתיקה קולות הצריכים להישמע,  לעתים מפני מצב של אַסימטריה בין יהודים לערבים הפוגעת בכבוד ובשוויון-הערך של המשתתפים.

לכן מתגבשת שיטת ניהול והנחייה למפגשים, האמורה להתגבר על כל הקשיים, ולרכז את הדיאלוג ברוח מה שנאמר כאן.

מסוגלים ורוצים

ברור לנו שלא כל אדם מוכן או יכול לפעול ולתפקד תחת האתגרים והמגבלות של שיטת השיח המתאימה, אך אנו מאמינים כי בכל עם, וכן בתוך כל מחנה בקרב העמים, נמצאים אותם אנשים ונשים המסוגלים ורוצים להיענות לקריאה לקיים דיאלוג נקי, הוגן ונועז - עם השונה מהם וגם עם המתנגד והעויין – בלי להתנות זאת בתוצאות בשטח.

לסיום

מספר שאלות שאיתן נישאר:

§            כמה הם ואיפה הם אותם יהודים וערבים שיכולים להתחיל עכשיו?

§            האם יהיו הקבוצות הפעילות דוגמה להצלחה?

§            האם יביאו להתפשטות הדיאלוג?

§            האם יש סיכוי להקמת "קהילת דיאלוג"?

ובעיקר:

§            מה אפשר לעשות מעכשיו כדי לקדם ולהרחיב את העשייה בדרך זו?

 

 

 

----------------------------------------

אשר שלאין
תא דואר 36242 תל אביב 61362
תא קולי:
5608150 -03
E-Mail: asher.shlain@gmail.com

      פקס בארץ: 153-3-5608150

      טלפון בית: 5609573 -03  (לא בשבת)

http://www.Asher.HopeWays.org

 


חזרה לדף הבית