הנושא: "דרך בירור המהות" 

התכתבות שהתנהלה בין אשר שלאין ובין צביקה פילצקי בכמה סוגיות עקרוניות .


אשר פותח                                                                Tuesday, April 27, 2010 1:44 AM
 

בהמשך למפגש המעגל אני מעביר לך קטע מהדיאלוג שהתקיים בפורום והעליתי לאינטרנט בנפרד בכתובת http://www.asher.hopeways.org/dialog-rose1.htm  .

באחד המסרים מתוכו כתבתי:

 

יש צדק בהצעתך להתחיל בדברים מוסכמים. תהיה זו באמת טעות להתחיל לזרוק זה לזה רק טענות על מה שמפריע לכל אחד; אולי זה היה נחוץ קודם לכן כדי לעורר את התהליך – אך הגיע הזמן להניח לבליסטראות ולחפש ואף לבנות יחד את המשותף. נרשה לקשיים לצוץ מעצמם כאשר מהלך הדיון יביא לכך, ואז יהיה הזמן לטפל בהם בהקשר בונה.

מאידך, יש "סכנה" מסוימת בהגדרת נקודת המוצא כ"נושאים שאנו מסכימים עליהם". יש להיזהר מעיסוק בניסוח סיסמאות יפות המשותפות לכל העולם, אך נעדרות מהות ייחודית. במסמך הישן שלי (שאת הקישור אליו כבר  מסרתי) ביטאתי רעיון זה במלים: "אפשר למצוא בקלות הרבה משותף טפל; יש לעסוק במה שאינו מובן מאליו".

אני מציע שנקבע מקודם את מסגרת ההתיחסות. חשבתי על מאמץ לבנות מסמך שבו מנוסחות:       תובנות מוסכמות לגבי המציאות, לרבות עובדות משמעותיות, הערכות של מצב החברה, התרבות, המדינה, אולי גם תחזיות של תהליכים   ערכים  והעדפות המבטאים עמדות מוסכמות לגבי המציאות שאנו רוצים לראות, דברים שאנו מעדיפים שיתרחשו   קוי פעולה מוסכמים שאנו חושבים כי יביאו לקידום מציאות התואמת את הערכים וההעדפות שלנו    דרכים מוסכמות להפעלת תנועת שושנת הגליל כאמצעי לקידום של מטרות במסגרת המוסכמת.

אני לא טוען שזה יהיה קל; זה בכלל לא יהיה פשוט; יהיו שיגידו כי זה יומרני ולא-ריאלי – אבל מה אעשה? זוהי מסגרת המחשבה שעלתה בי – וכמובן עומדת לביקורת. בשלב זה אולי לא צריך להקפיד על פרט זה או אחר במסגרת – אלא לראות בה כיוון שידריך אותנו להיות תכליתיים, ואולי ישמור עלינו מסטיה לשיח אישי וחברי שאינו מקדם את "המסמך המשותף". סוף-סוף הפורומים עומדים לרשותנו בשביל שיח החברים הכללי... 

 

אני חושב שהדרך לקדם את המסמך היא פשוט להתחיל לבנות אותו, חלקים-חלקים – והסדר לא מחייב, רק שנעלה דברים שאמורים להיות ב"מסמך" באיזה שהוא מחלָקיו.

ההיכרות בינינו תעזור לנו להיות קצת ריאליסטים, ולא להציע דברים שאנו יודעים שלא יוכלו להיות מוסכמים – אבל מותר גם להיות אופטימיים ולקוות ליותר הסכמה ממה שהתגלה עד כה.

 

אחרי שמישהו מביא הצעה כלשהי, יש לערוך עליה דיון. בשלב ראשון נשתדל לא להיות פסקניים, ואם פגשנו רעיון המקשה עלינו – נשאל עליו שאלות. אני מאמין שזוהי דרך המלך להבין זה את זה ולבנות את המשותף. בעקבות הדיון יגבשו המשתתפים את התיחסותם לרעיונות, ואז נראה התיחסות של תמיכה, הצעות לשיפור ותיקון – וכן הבעות של הסתייגות שגם ילַמדו עם מה האנשים יכולים לחיות – ומה יהיה להם קשה לקבל במסמך המייצג אותם.

 

היות והדיון נעשה בפורומים, הוא יהיה גלוי ופתוח לכולם. לדעתי השתתפות של חברי המעגל וגם של חברים אחרים תהיה רצויה – אך כדאי שמעתה ואילך נהיה כולנו תכליתיים.

 

אני סבור שאם אפילו רק אנו שנינו נסכים על מסגרת דיון כלשהי (ומוזמנת דעת החברים גם לגבי המסגרת) נוכל לפתוח בתהליך ולספק לו לא-מעט חומר.  מה דעתך, נעמי?

 

סימנתי בירוק את לב ההצעה, המנוסח לדעתי בקיצור נמרץ.

אם תקרא את ההקשר תראה איך נעמי דחתה את גישתי מכל וכל, וכן מדוע לדעתי מה שהיא הציעה נראה מאד בלתי מספק.

 

מאז נכתבו הדברים, המשכתי לחשוב, ועלו בי רעיונות חדשים – אך אלה לבדם לא יצילו את מפגש הבירור המתוכנן מהכשלון הענייני שאני חושש ממנו -  וזאת גם אם הוא יהיה חווייתי ונפלא.

 

אשר

 

----------------------------------------

אשר שלאין
תא דואר 36242 תל אביב 61362
תא קולי: 5608150 -03
E-Mail: asher.shlain@gmail.com

פקס בארץ: 153-3-5608150

טלפון בית: 5609573 -03  (לא בשבת)

http://www.Asher.HopeWays.org

סקייפ: asher_sh

----------------------------------------


צביקה מגיב                                                                   Tuesday, April 27, 2010 8:42 AM
 

קיבלתי אשר תודה . אני מבין למה אתה חותר ויחד עם זאת נדמה לי שזו תנועה אידאית-רוחנית ולא חברתית-מדינית ומכאן הקושי שיש לי עם דבריך ואני מתאר לעצמי שגם לנעמי. נדמה לי שהכיוון שאתה מוביל אליו יחייב בסופו של דבר התעסקות שיש בה גוון של מצע פוליטי כזה או אחר, מפני שכרגע אנחנו כבני אדם איננו מכירים דרכים אחרות מעשיות ואמיתיות לשנות מציאות קיימת ולקדם רעיונות, נעלים ככל שיהיו.

התעסקות כזו (פוליטית) תפריע לי אישית מאוד מלהיות חבר בתנועה שהייתי רוצה לראות אותה שומרת על הצביון הייחודי והרוחני שלה.

יתכן ואפשר להגיע כאן לעמק השווה ולהסכמות כלשהן, אך זה כבר תלוי בשותפים ובגישה הרווחת שיש לאנשים למכלול הנושאים העומדים על הפרק.

תודה שוב ויום נעים. צביקה

 


‏‏ אשר כותב                                                ‏‏יום חמישי 29 אפריל 2010 20:36

שלום צביקה.

תודה לך על תגובתך המהירה.

ביטאת ונימקת בבירור את חששך, וזה מאפשר לי להתייחס ישירות לדברים, ואף להעמיק יותר את התובנה שלי בסוגיה הנדונה. גם על זה אני מודה מאד.

 

הייתי יכול לחזור ולטעון כי בסך הכל העליתי לדיון הצעה לגבי מסגרת העבודה שרוצים לעשות במעגל, הייתי פתוח להצעות אחרות – הכל כדי שנגיע למפגש "בירור המהות" עם תכנית פעולה מוסכמת.

הייתי יכול לחזור ולהזהיר מפני כשלון של הבירור אם הוא יתנהל ללא מסגרת ברורה.

הייתי יכול להתלונן על כך שלא מועלית שום חלופה מעשית לרעיונות שלי, שפוסלים דרך מסוימת אך לא מציעים דרך אחרת.

אך אני מבין, גם על סמך נסיון בחיים, שקשה לדרוש מאחרים שיסתגלו לסגנון הדיון שלי, שיהיו לגמרי ענייניים, שיקבלו עליהם את החתירה לבהירות ואפקטיביות, במיוחד בסוגיות שיש בהן מחלוקת. באותו דיאלוג שכבר התקיים אני "הוצאתי את רוחי" - מבחינתי בבהירות רבה – וממש אין טעם לחזור ולהסביר.

 

דווקא במצב זה, על אף שטענותי עצמן נשארות ללא מענה רציני, אני מצפה מעצמי כי אשתדל לזהות ככל יכלתי את הצרכים והחששות שמהם יוצאת ההתנגדות לדעותיי ולדרכי.  

את זה לא קל לעשות – אך אתה, ביחסך הענייני, פתחת לי דלת כזאת להבנה.

וכמו שקורה לא-פעם, ההצבעה החדשה על קושי תורמת לי ליתר חידוד של הנושא הנדון.

זאת היא הזדמנות "לאחוז את השור בקרניו" ולהבהיר לעצמי ולאחרים (אם יוכלו הפעם להקשיב) קווי-יסוד בחזון האישי שלי.

 

הייתי יכול להסתפק בטענה שהכל יהיה פתוח להחלטה משותפת, ואם המעגל יבחר לא לעסוק בפוליטיקה, הוא יידע להגדיר את הדרך כך שהפוליטיקה תישאר בחוץ.

לפי זה, רק נשאר לנו לכאורה, כדבריך, "להגיע כאן לעמק השווה ולהסכמות כלשהן" - שזה מה שגם אני מקווה שיהיה.

ולעניין זה נברר לעצמנו בתחילה מה אנו כוללים במילה "פוליטיקה" לצורך ההקשר שלנו; מה כוללת אותה התעסקות שכדבריך היתה מפריעה לך להיות חבר בתנועה.

אני מציע להגדיר לנו עיסוק פוליטי בתור חתירה להשיג ולהחזיק עמדות-כוח, לשלוט על "מַקֵל" ועל "גֶזֶר". מה שיאפיין את הפוליטיקה שאינה רלוונטית בשבילנו, זו תחרות על השלטון - על כוח-כפיה בצירוף אמצעים לחלק טובות-הנאה למי שיתמוך.

העיסוק הפוליטי כולל גם עשיית "דילים" בין בעלי כוח, בנוסח "שמור לי ואשמור לך".

ברור ומוסכם ששושנת הגליל לא תרצה למצוא עצמה בדמות כזאת.  אני מניח שההסתייגות שלך מפוליטיקה היא פחות או יותר לפי ההבחנה שהבאתי.

לדעתי, במקום לוותר על עיצוב שיטת בירור יעילה ועניינית, מחשש שמא יגיעו למסקנה בלתי רצויה, עדיף לתרום לבירור ובתוך כך לעמוד על המשמר כדי שלא יוסכם על דרכים בלתי מתאימות.

 

אבל מצאתי בתוך דבריך נושא יותר גדול, יותר חשוב להשקפתי.

המשפט המשמעותי ביותר שקראתי במסר שלך הוא:

"נדמה לי שהכיוון שאתה מוביל אליו יחייב בסופו של דבר התעסקות שיש בה גוון של מצע פוליטי כזה או אחר ,מפני שכרגע אנחנו כבני אדם איננו מכירים דרכים אחרות מעשיות ואמיתיות לשנות מציאות קיימת ולקדם רעיונות,נעלים ככל שיהיו"

המלים שהדגשתי כאן, עם כל היותן כאילו "מובָנות מאליהן" לרבים,  מנסחות בדיוק רב את האתגר שאִתו לדעתי צריכה להתמודד התַּרְבּוּת שיש לִבְנותָה.

כאשר הצטרפתי לשושנת הגליל, נמשכתי למשימה של עיצוב תרבות-ישראל שבאה בהמשך לתרבות הלאומית-ציונית על רקע כל ההתפתחות התרבותית עד כה.

התרבות היהודית המודרנית, ובתוכה הציונות, אכן התאפיינה בפעילות פוליטית נמרצת.

יתכן שזה גם מה שהיה דרוש כדי לענות על המצבים והאירועים של המאה העשרים.

גם כיום יש תפקיד לפוליטיקה במדינה כמסדירה את התפקודים השלטוניים הנחוצים.

ואכן, כאשר אנו כתנועה שמים את הדגש על הנושא התרבותי, מוטל עלינו להישמר מפני היגררות אחרי יצרים ואינטרסים פוליטיים.

אמנם אני חולם על כך שהתרבות שנבנה תשפיע על היקף רחב של תחומי חיינו, לרבות ההתנהגות הפוליטית – אך דווקא משום כך, חשוב שהאנשים נושאי התרבות החדשה ייתָפסו כבלתי-תלויים, כלא-אינטרסנטים באשר לצבירת כוח אישי וקבוצתי.

 

בניגוד ברור לדבריך, אני מאמין כי דווקא קיימות בעקרון "דרכים אחרות מעשיות ואמיתיות לשנות מציאות קיימת ולקדם רעיונות". עלינו להשתחרר מהרגלי המחשבה שקנינו בתוך מציאות שהגיע זמנה לעבור מהעולם.

אני עוסק בעניין זה כבר עשרות שנים (ויש לזה הרבה ביטויים באתר שלי אתר שלי) אחד הרעיונות הראשונים שאימצתי היתה הבחנה בין "שלטון" ובין "מנהיגות" – כאשר זו האחרונה פונה אל הנשמות, אל היקר והנאצל – בלי לכפות ובלי לשחד.

ההצלחה לא מובטחת.   גם עמוס ומיכה, ישעיהו וירמיהו, שממש השתדלו לשנות מציאות חברתית ומדינית ולקדם רעיונות, לא הגיעו בדורם להישגים מרשימים – אבל אולי דווקא עכשיו הגיע הזמן לנסות ולהשיג יותר...

 

אני חוזר ומודה לך על שגרמת לי לסכם את הדברים האלה.

 

אשר

 


 צביקה מסכים                                          Friday, April 30, 2010 3:24 PM

תודה גם לתגובתך אשר יקר. אם כך הגענו להסכמה, רק שהקושי כך נדמה לי יהיה בעיצוב הדרכים והפרקטיקות המעשיות שיובילו ליצירת מנהיגות רוחנית שכזו מחד, ולהקנות לה כלים סמכותיים  מהצד האחר, כך שהחלטות יוכלו גם להתממש בפועל, ולעזור בשינוי של מציאות חיינו בארצנו בפרט ובכל עולמנו בכלל.

מועצות כאלו אגב קיימות במימדים בגבוהים של היקום, אלא  שנדרשת רמת תודעה בסיסית כזו,שתאפר מלכתחילה את כינונן מחד ואת הענקת הסמכות להן מאידך.  זיקנה וחוכמת עידנים ביקום היא יתרון, בעוד שבעולמנו עדיין לא השכלנו לנצל זאת (לצערי) לטובתנו. יום יבוא !

אמן ושבת שלום.

 


אשר מוסיף                                                                  Monday, May 03, 2010 10:33 AM

טוב לי לקרוא שהגענו להסכמה. אני גם מודע היטב לקושי שהעלית.

אני באופן איש בנוי להיות בצוות שיקח עליו להתמודד עם קשיים כאלה, אחרי שעשיתי לא מעט עבודה בבדידות. מתברר שהכישורים שלי לארגן תמיכה, אפילו לרעיונות מוסכמים לכאורה (או לפחות שלא נעשה מאמץ של ממש להפריך אותם), אינם גבוהים בכלל...

השאלה המעשית היא עד כמה נוכל לטפל באיחוד השורות שלנו, אם לא נשתדל, לפחות על קצה המזלג, ליצור בהירות שבתוכה נזהה את המשותף – וגם את הנבדל שיש לכבד ולקבל.

 

באשר למידע שלך על ה"ממדים הגבוהים של היקום" – בכלל לא ברור לי מה אוכל לעשות אתו – אפילו אם אניח שהוא עובדתי.

אתה עצמך מרמז שלפחות בינתיים אין לנו דרך לנצל אותו.

הכיוון שלא אקבל הוא, שנוכל לסמוך על ההתנהלות שם למעלה, שהיא תושיענו בסופו של דבר. מבחינתי מוטלת עלינו בכל מקרה האחריות למעשינו ומחדלינו באותם ממדים שפתוחים לפעילותנו.

אני מבין כי סוגיה זו עצמה מתקשרת להבדלים חשובים העולים בתוכֵנו. לעצם העניין בקשתי היא, כי גם אלה הסומכים על הזרימה המכוונת מגבוה יטו חסד לחברים המרגישים אחרת, וייפתחו למספר שעות של דיון מסודר.

 

אשר

 

נ"ב: אני מרגיש שההתכתבות הזאת שלנו יכולה לתרום להבהרה והפריה של הכנת המפגש המברר של המעגל המוביל.

עלה בדעתי, אם תסכים לכך, לסדר ולהכין את המכתבים האלה כמו שהם, להעלאה לאתר שלי ולתת לזה קישורים בפורומים.    מובן שתוכל להעלות את הדברים גם לאתרים אחרים לפי שיקולך.

האם מקובל עליך?


צביקה מסיים                                             Monday, May 03, 2010 10:39 AM

אני בהחלט מסכים שהאחריות מוטלת עלינו במרחב המציאות שבו אנו חיים שבו אנו חיים (אלוהים עוזר לזה העוזר לעצמו), וכמו-כן אני מסכים שתביא את התכתובת בינינו לידיעת הרבים בפורומים השונים ומקווה שזה יתרום לשושנה ולעיצוב דרכה כתנועה בעלת אוריינטציה רוחנית משפיעה גם בעתיד. תודה

 


 

לדף הבית של אשר