אשר שלאין     

Company logo

 

        לדף הבית של אשר שלאין 

 

 

 

בין אדם לאדם  

הטיפול באיכות היחסים שבין אדם לאדם מוצא ביטוי במסמכים המובאים כאן, שהוכנו בהזדמנויות שונות ונושאים אופי שונה זה מזה.

קבוצה מיוחדת של מסמכים מתרכזת ביחסים בין אדם לאדם:

איך אתנהל במערכת יחסים – מאי 2014

"הבלתי מושלמים" - חשיבה משחררת

חבר טוב – ניירות למשתתפים בשתי סדנאות

Friendship – המקור באנגלית ל"חבר טוב"

קבלה ונתינה - עבודה פנימית בקבוצה

Receiving and Giving – נוסח העבודה הפנימית באנגלית  

כחלק מאלה, אני מחשיב גם את החומר שהכנתי בנושא השיח המכבד, הנותן הדרכה לתקשורת  בין-אישית מועילה.

המדור "פתיחות" , גם הוא, מטפל לא במעט ביחסי אדם לאדם.