author's picture
    הגדל תמונה

 

    אשר  שלאין

 

 

 

אשר עסק ועוסק בנושאים רבים:

מהם במהלך עבודתו, ככלכלן ויועץ לניהול, כמעבד נתונים, כמרצה ומדריך במסגרות אקדמיות ואחרות, וכן כמורה ומחנך במסגרת תיכונית ובמסגרת פנימייתית ומשלימה;

מהם בפעילות ציבורית, בתחומים: רוחניים-תרבותיים, צרכניים, פוליטיים, קידום דיאלוג בתנאי קונפליקט, זכויות אזרחים ועובדים, ארגון מקצועי;

מהם בתחומי עניין אחרים, כגון: ייעוץ בבעיות אישיות, בירור אמונות וערכים, ריפוי אנרגטי, אמנויות במה, אמנות הסיפור.

למד נושאים שונים, חלקם במסגרת אקדמית, חלקם במסגרות מקצועיות ואף בלימוד עצמי.

ביניהם: כלכלה, סוציולוגיה, פילוסופיה, מדע המדינה, מינהל ציבורי ועסקי, יהדות, עיתונות, פסיכולוגיה וחינוך, מיחשוב, תורות רוחניות, רפואה חלופית, תיאטרון ועוד.

פרסם מאמרים וכתבות בסוגיות של מדיניות לאומית וחברתית, עניני משק וכלכלה, מודעות ואורח חיים, כתב חוברות הדרכה בעניני תכנון ותקציב, הכין נירות עמדה ומצעים לדיון, חיבר תכניות ותרחישים לפעולה ציבורית, ניסח חוקים, תקנות ונהלים, קידם מודעות במפגשים קבוצתיים, שלח ידו גם בכתיבה אמנותית לסוגיה.

היה חבר המערכת באתר האינטרנט 'דרכי-תקוה'  בתקופה שהיה פעיל ומתעדכן, שם כתב מספר מאמרי מערכת.


אשר שלאין
ת"ד 36242 תל-אביב 61362
דוא"ל:
asher.shlain@gmail.com
תא קולי: 03-5608150
בית: 03-5609573 (לא בשבת)

 


 

חזרה לדף הבית של אשר שלאין