תיבת טקסט: #
תיבת טקסט: שמונה נרות
(לכנס חנוכה תשס"ח)
נר ראשון – לכבוד התנ"ך
ליצירת האומה, בחירתה, התקשרות לארץ, אמונת הייחוד, הנבואה הלוחמת ומנחמת, כתיבה לדורות של ספרי חוקים, היסטוריה, תפילה, הגות וחזון.
נר שני – לכבוד התלמוד
לפיתוח מעמד של חכמים ופוסקים, גיבוש כללי חיים לעם, שמירת המסורת והזהות גם ללא מקדש, תרבות של דיון וניתוח, יצירת בסיס הלכה ותיעוד לדורות של הפעילות ההלכתית והמדרשית .
נר שלישי – לכבוד ההגות והפיוט 
לעבודה מחשבתית מעמיקה על ההגיון של האמונה תוך שיח עם החשיבה של דתות אחרות, יצירת פיוט ושירה כאמנות.
נר רביעי - לכבוד המסתורין 
לזיהוי צדדים נסתרים במסורת, מאמץ להבין צדדים רוחניים של בריאת העולם והנהגתו, פיתוח פעילות המיועדת לחבר את היחיד לאלהות ולקדם את הגאולה הניסית.

נר חמישי – לכבוד הקהילה הדתית 
להתארגנות חיי קהילה יהודיים עצמיים תחת הנהגה דתית, תקשורת בין-ארצית בכל הפזורה, כתיבת ספרי הדרכה ופסיקה, שאלות ותשובות בנושאי הלכה ואורחות חיים.
נר שישי – לכבוד ההשכלה והשילוב 
לקבלת השפעה ממגמות ההשכלה בחברה הסובבת, מאבק על זכויות אזרח שוות לאדם היהודי, מילוי תפקידים בחברה  הכללית, הישגים בתחומים מדיניים, מדעיים ואמנותיים.
נר שביעי – לכבוד הלאום והציונות 
לחידוש תפישת עם ישראל כמסגרת הזדהות לאומית, חתירה להחזרת ארץ ישראל כמרכז לכל העם, קיבוץ גלויות בארץ, טיפוח הדיבור העברי, החזרת הממלכתיות העברית.
נר שמיני – לכבוד עתיד של חיבורים נועזים 
לצמיחת תובנות חדשות לגבי מקום הרוח בחיי האדם והיקום, הכרה גוברת באחדות הבסיסית של העולם ושל האנושות, הכרה באהבה כגורם מרכזי, פיתוח תפיסות על-לאומיות ועל-כיתתיות, כיבוד העצמיות והיחודיות של כל ישות. הנבואה מופיעה מחדש.

חזרה לדף הבית של אשר שלאין