תיבת טקסט: אשר שלאין 

שבע תרבויות ישראל + התרבות השמינית

קובץ רכיבים לכל אחת מתרבויות עם ישראל לדורותיו
הוכן לקראת יום עיון ביום 16/9/2006

התרבות המקראית
"לוחמים, כוהנים, נביאים": התהוות עם ישראל; חוקי התורה; הנבואה; מלחמה והתנחלות; מלוכה; יהודה ואפריים; גלות אשור; השומרונים; גלות בבל ושיבת ציון; עבודת בית המקדש; שירה והגות; כרונולוגיה היסטורית; ספרים חיצוניים; תרגום השבעים; מתייוונים; חשמונאים; צדוקים ואיסיים; המורדים ברומאים; מצדה. 
התרבות התלמודית
"חכמים הבונים דרכי חיים": כנסת הגדולה; תנאים; אמוראים; סבוראים; גאונים; בתי דין וסנהדרין; יבנה; הישיבות בגליל; הישיבות בבבל; אונקלוס; משנה; תלמוד א"י ותלמוד בבל; תקנות, סייגים וגזירות; פרשנות, ניתוח טקסטים, בירור ומחלוקת; מדרשי הלכה ואגדה; מחלוקת הקראים; התגברות השפה הארמית; בתי כנסת; סדרי תפילה; הגדה של פסח; ראש הגולה.
התרבות הפילוסופית-פיוטית
"הוגים ומשוררים": פייטני התפילה; הבקשה והלימוד; עברית בשירה ובהגות; סעדיה גאון; תור-הזהב בספרד; השפעת הפילוסופיה היוונית; ערבית והשפעה מן האיסלאם;יהודה הלוי, אבן עזרא, רמב"ם הפילוסוף; עימות עם דתות אחרות.
התרבות המיסטית
"מקובלים במסתורין": שרשים בספרות קדומה; כת מדבר יהודה; השפעות גנוסטיות; "מינים" ופרוטו-נוצרים; יורדי מרכבה; מיסטיקה בקהילות ספרד ומזרח; ספר יצירה, ספר הבהיר, אבולעפיה; הופעת ה"זוהר"; מקובלי צפת, האר"י ותלמידיו; הופעת "משיחים"; שבתאות; מיסטיקה אשכנזית וחסידות.
תרבות ההלכה הרבנית
"רבני הלכה העורכים שולחן": רשת "שאלות ותשובות";מפרשי התלמוד - כמו רש"י, בעלי התוספות, אלפסי; ספר חסידים; קובצי הלכות; הטורים; יד החזקה; שולחן ערוך ומפת השולחן; ראשונים ואחרונים; אוטונומיה קהילתית; ישיבות "ליטאיות"; חכמי המזרח והמגרב; הלכה חסידית; החברה החרדית. 
תרבות האמנציפציה
"נאורים הפותחים חלון לעולם": תנועות "השכלה"; "אדם בצאתך"; הזדהות עם לאומיות מקומית; חקר תרבויות ישראל עתיקות; ספרות יהודית של העת החדשה; פיתוח העברית כשפה כתובה; עתונות יהודית ועברית; ריפורמה דתית במערב; מקום לחילוניות; השתלבות במקצועות כלליים, במדע, באקדמיה ובתחומי האמנות; הצטרפות לתנועות חברתיות ומהפכניות; דגם עכשוי - יהדות ארה"ב. 
התרבות הלאומית
"מפעל תחיית האומה": הגדרה עצמית מחדש כאומה; תגובה לאנטישמיות ואפלייה; "הגנה עצמית"; מפלגות יהודיות; חיבת ציון וציונות; עליה ויישוב הארץ; תחיית השפה העברית כשפת דיבור ראשונה; תרבות עברית בארץ ישראל; מרכז תרבותי ומדעי; עתונות, ספרות ואמנות; ציונות דתית; ציונות סוציאליסטית; פוליטיקה פנימית ערה; "מוסדות המדינה שבדרך"; מאבק נגד עוינות מבחוץ; שמירה והגנה; פעילות צבאית; הקמת מדינת ישראל; מוסדות ממלכתיים; קליטת העליה ההמונית; מקום ב"משפחת העמים"; מלחמות הגנה ושחרור.
"התרבות השמינית"
"לאן מעכשיו?":   "מימוש עצמי"? קריירה? רמת צריכה ואופנה? פרסום אישי? -תחרותיות של יריבים? ביטול הזולת? - תרבות הרֵיטינג? קופירַיטינג, יחסי-ציבור וספינים? - כוחניות ואלימות פרטית וממלכתית? 
- פוסט ציונות? מדינת כל אזרחיה? - משפטיזציה ואקטיביזם שיפוטי? – כיכר הלחם? עמותות-חסד מתוקשרות? – "סיום הכיבוש"? "אנחנו כאן והם שם"? 
– "העידן החדש"? רפואה חלופית? מודעות לאנרגיות? - מורים רוחניים (גורו)? עבודה עם חוצנים? – תיאוסופיה? אנתרופוסופיה? - השפעת תרבויות אחרות? הודו? בודהיזם? טאואיזם? – "חזרה בתשובה"? ברסלב חדש? חב"ד משיחי?
 – חידוש הנבואה? מפגש עם אל אוהב? יש ערך לכל אדם יחיד? האדם ידיד ושותף לאל? האל לומד גם מן האדם? בסיס חדש לאמונה? אהבה, חרות ושמחה? היקום כשדה פעולה? "בית המדרש"? – הרחבת המודעות? צמיחה רוחנית? מיפגש עם מהויות חבויות בעצמי? אותנטיות ואחריות? סובלנות והקשבה? תרבות הדיאלוג? גילוי השלום האמיתי? אחדות עם יחודיות? קהילות של קירבת-נפש, של קבלה ואחוה? ביטוי יצירתי לכולם? 

אלול תשס"ו, ספטמבר 2006


                                                                               


א. ש. 

שבע תרבויות      


מהיות לוחמים, כוהנים, נביאים -
אל חכמים הבונים דרכי חיים;

מכאן להוגים ולמשוררים
עד למקובלים במסתורין.

רבני הלכה העורכים שולחנם,
נאורים הפותחים לעולם חלונם.

ממפעל תחייתה תוהה האומה:
לאן מעכשיו יצמח עולמה?

חזרה לדף הבית של אשר שלאין