אשר שלאין

מה חדש באתר הזה?   

ברוכים הבאים!

פרטים שונים על אשר שלאין

אתר "דרכי תקוה"

Company logo

  Asher Shla'in

What is New Around Here?  

WELCOME!

About Asher Shla'in

HopeWays Website

 

עיסוקים ושירותים של אשר   

Enlarge Picture            

שליין שר אשר שלאיין אשר שלייען asher shlain asher shlein

    "business cards"    כרטיסי ביקור

 

 

 

קריאה ציונית בחוק הלאום

פרקים במנהיגות של אמתחזון של אחריות לאומית  והצעה להתנהלות בנושא הפלשתיני,   הלכה למעשה

תרבות הדיאלוג ו"בסוד שיח"

Articles in HopeWays

About Dialog

E-Mail Dialogs

 

 

הכרה, מחשבה ותובנה

פתיחוּת

 

בין אדם לאדם

 

השיח המכבד

 

אמירות לגבי אהבה וריפוי 

 

דברי פרוזה

 

שורות קצרות

 

 

לנווט בהגדה של פסח

 

 

 

המחסומים בדרכים ובלבבות - מה לעשות

"ערביי ישראל" במבוך - מספיחי חיסול יאסין

"לא יהיה שלום ללא אהבה" -
קוים מנחים לדיאלוג יהודים-ערבים

פלישתראל

תנועת שושנת הגליל

מעשה במכתב לראש הממשלה

גבי חברי ז"ל ואתר הקלכלה

לטיפול בהוראות הסימון של האיחוד האירופי

What About the "Unilateral Disengagement"

The IDF Checkpoints

I Am A Limmudnik 

Stories Retold

Short Lines

Palistrael

 

 

 

A  Painting       צ י ו ר