אשר שלאין

מה חדש באתר הזה?   

ברוכים הבאים!

פרטים שונים על אשר שלאין

אתר "דרכי תקוה"

Company logo

  Asher Shla'in

What is New Around Here?  

WELCOME!

About Asher Shla'in

HopeWays Website

 

עיסוקים ושירותים של אשר   

Enlarge Picture            

שליין שר אשר שלאיין אשר שלייען asher shlain asher shlein

    "business cards"    כרטיסי ביקור

 

 

 

 טיפול יצירתי בהוראות הסימון    של האיחוד האירופי

חזון של אחריות לאומית  והצעה להתנהלות בנושא הפלשתיני,   הלכה למעשה

 

 

פרקים במנהיגות של אמת

תרבות הדיאלוג ו"בסוד שיח"

מאמרים ב"דרכי תקוה"

מה בדבר ה"הינתקות"?  

Articles in HopeWays

What About the "Unilateral Disengagement"

 

 

הכרה, מחשבה ותובנה

פתיחוּת

 

בין אדם לאדם

 

השיח המכבד

 

לנווט בהגדה של פסח

 

 

 

המחסומים בדרכים ובלבבות - מה לעשות 

"ערביי ישראל" במבוך - מספיחי חיסול יאסין

"לא יהיה שלום ללא אהבה" -
קוים מנחים לדיאלוג יהודים-ערבים

אמירות לגבי אהבה וריפוי 

The IDF Checkpoints

About Dialog

E-Mail Dialogs

I Am A Limmudnik

 

 

דברי פרוזה

שורות קצרות

תנועת שושנת הגליל  

גבי חברי ז"ל ואתר הקלכלה

Stories Retold 

Short Lines

 

 

פלישתראל  

מעשה במכתב לראש הממשלה

Palistrael

 

 

 

A  Painting       צ י ו ר